คู่มือการบริหารจัดการ

คู่มือ “การบริหารจัดการ” สำหรับคนไทยในต่างแดน Handbuch für ehrenamtliche Organisationen

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  เมษายน ค.ศ. 2017

A5 จำนวน 76 หน้า  แจกฟรี 

ผู้สนใจส่งซองติดแสตมป์จำนวน 1,45 ยูโร(ภายในประเทศเยอรมนี)

ส่งไปที่ Aunchun Hirling, Am Maisenbühl 28 C, D-78333 Stockach-Wahlwies

          ทักษะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันภายในองค์การอย่างเป็นระบบ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพด้านการบริหาร จัดการ และการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

          ทีมงานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO) ได้รวบรวมเนื้อหาที่บรรยายและอภิปรายระหว่างการอบรมดังกล่าว และทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาสาสมัครไทยสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ในการทำงานใน กลุ่ม ชมรม และสมาคมเมื่อต้องการ

เนื้อหาในเล่ม

  • กว่าจะเป็นสมาคม และองค์การ: แนวคิดและรูปแบบ
  • การบริหารจัดการองค์การ
  • วัฒนธรรมการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamkultur)
  • การบัญชีของสมาคมที่ดำเนินกิจการไม่แสวงหากำไร(ประเทศเยอรมนี)
  • การจัดการความขัดแย้ง: ผ่านมุมมองทางดนตรีบำบัด

Go back

Close Window