คู่มือให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือ“การให้คำปรึกษา” สำหรับคนไทยในต่างแดน(ฉบับปรับปรุง)

A5 จำนวน 64 หน้า 

ISBN 978-3-00-048361-5

Kontakt: info@d-magazine.de 

A5 จำนวน 64 หน้า  ราคา 15.00 ยูโร (รวมค่าส่งภายในประเทศเยอรมนี แถม“ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน จำนวน 1 เล่ม มีโควต้า 100 เล่มเท่านั้น)

Kontakt: info@d-magazine.de 

 

  • พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2014 จำนวน 500 เล่ม
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2018 จำนวน 250 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)

 

คู่มือให้คำปรึกษาสำหรับคนไทยในต่างแดน เป็นผลิตผลที่เกิดจากโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครในด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลจิตใจของผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 6 ปี (จัดทำ และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนธันวาคม ค.ศ.2014 และพิมพ์ครั้งที่สองในเดือนธันวาคม ค.ศ.2018 จำนวน 250 เล่ม

การจัดทำคู่มือให้คำปรึกษาสำหรับคนไทยในต่างแดนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในคู่มือฯ เล่มนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประสบปัญหา รวมทั้งช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ สู่สังคมไทยในต่างแดน

เนื้อหาในเล่ม

  • ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษา
  • การให้คำปรึกษาคืออะไร
  • ผู้ให้คำปรึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  • ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษา
  • กระบวนการให้คำปรึกษา

บทส่งท้าย                                                   

  • ข้อควรคำนึง สำหรับผู้ให้คำปรึกษา
  • หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจในเยอรมนี

Go back

Close Window