บทสัมภาษณ์ "รู้ลึกการทำงานของสมาคม/ชมรมคนไทยในเยอรมนี"

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญทุกท่านชมบทสัมภาษณ์ชุด
"รู้ลึกการทำงานของสมาคม/ชมรมคนไทยในเยอรมนี"

ตอน "การทำงานของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (Network Thais Overseas - NTO)" ผ่านประสบการณ์ของ ดร.พัทยา เรือนแก้ว

Read more …

Close Window