คนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563สำรวจสภาพชีวิตของคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจสภาพปัญหาของคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว 

 

Read more …

อยู่สวิตเซอร์แลนด์

คู่มือกฎหมายสำหรับคนไทย
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว“

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ตุลาคม 2562

เขียนและรวบรวมโดย
ศักดา บัวลอย

พิสูจน์อักษร
ดร.พัทยา เรือนแก้ว / สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ / อรณี ไฟฟ์เฟอร์

ออกแบบปก / ศิลป์ / รูปเล่ม
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

ผู้สนับสนุนโครงการพิมพ์คู่มือฯ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Read more …

สถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาเพื่อประมวลสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี

ผู้ศึกษา: ดร.พัทยา เรือนแก้ว นักวิจัยอิสระ

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

Read more …

คู่มือครูแม่-สอนลูกพูดภาษาไทย

ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน

A5 จำนวน 60 หน้า 

Kontakt:

 “ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2019 จำนวน 1000 เล่ม

Read more …

คู่มือให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือ“การให้คำปรึกษา” สำหรับคนไทยในต่างแดน(ฉบับปรับปรุง)

A5 จำนวน 64 หน้า 

ISBN 978-3-00-048361-5

Kontakt: info@d-magazine.de 

A5 จำนวน 64 หน้า  ราคา 15.00 ยูโร (รวมค่าส่งภายในประเทศเยอรมนี แถม“ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน จำนวน 1 เล่ม มีโควต้า 100 เล่มเท่านั้น)

Kontakt: info@d-magazine.de 

Read more …

หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

“หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี”

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  ค.ศ. 2014

สถานะ: “หนังสือหมดแล้ว”

Read more …

คู่มือการบริหารจัดการ

คู่มือ “การบริหารจัดการ” สำหรับคนไทยในต่างแดน Handbuch für ehrenamtliche Organisationen

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  เมษายน ค.ศ. 2017

A5 จำนวน 76 หน้า  แจกฟรี 

ผู้สนใจส่งซองติดแสตมป์จำนวน 1,45 ยูโร(ภายในประเทศเยอรมนี)

ส่งไปที่ Aunchun Hirling, Am Maisenbühl 28 C, D-78333 Stockach-Wahlwies

Read more …

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008

  • พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015(ฉบับปรับปรุง)
    ISBN 978-3-00-048362-2
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015(ฉบับปรับปรุง)
    ISBN 978-3-00-048362-2

Read more …

Close Window