เครือข่ายคนไทยในต่างแดนเป็นใคร

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน  ชื่อภาษาอังกฤษ  Network Thais Overseas ชื่อย่อ NTO  และชื่อภาษาเยอรมันคือ Netzwerk der Thailänder im Ausland ชื่อย่อของสมาคม “เอ็นทีโอ” หรือ NTO
“สมาคม เอ็นทีโอ” เป็นเครือข่ายถักทอความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้เกิดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสาสมัครไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563สำรวจสภาพชีวิตของคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจสภาพปัญหาของคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว 

 

Read more …

อยู่สวิตเซอร์แลนด์

คู่มือกฎหมายสำหรับคนไทย
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว“

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ตุลาคม 2562

เขียนและรวบรวมโดย
ศักดา บัวลอย

พิสูจน์อักษร
ดร.พัทยา เรือนแก้ว / สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ / อรณี ไฟฟ์เฟอร์

ออกแบบปก / ศิลป์ / รูปเล่ม
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

ผู้สนับสนุนโครงการพิมพ์คู่มือฯ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Read more …

สถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาเพื่อประมวลสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี

ผู้ศึกษา: ดร.พัทยา เรือนแก้ว นักวิจัยอิสระ

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

Read more …

มาตั้งชื่องานให้ตรงกับกิจกรรมกันเถอะ

ช่วงเดือนสองเดือนมานี้ผู้เขียนเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีเข้าร่วมงานต่าง ๆ อยู่เสมอ มีทั้งเชิญชวนให้ไปเข้าร่วม “อบรม” “สัมมนา” “ฟังบรรยาย” จนไปถึง “สัมมนาเชิงปฏิบัติฝึกอบรม” (งานสุดท้ายนี้เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก) ผู้เขียนคิดว่าช่วงเวลานี้หลายคนคงไม่มีเวลาว่างเป็นแน่เพราะบางคนต้องเข้าร่วมงานโดยเป็นทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้เขียนเห็นว่าปัจจุบันนี้เราจัดงานโดยตั้งชื่อกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าสมัยก่อนมากจนบางครั้งก็นึกสงสัยว่าผู้จัดตั้งชื่องานตามลักษณะกิจกรรมหรือตั้งชื่อ “ตาม ๆ กันไป” เนื่องจากผู้เขียนเคยสมัครเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ” แต่กลับพบว่าต้องไปนั่งฟังสัมมนาเท่านั้นไม่ได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ “ปฏิบัติ” เลย แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าชื่องานที่จะจัดหรืองานที่เราสนใจสมัครเข้าร่วมนั้นมีลักษณะกิจกรรมเป็นอย่างไรกันแน่

Read more …

คู่มือครูแม่-สอนลูกพูดภาษาไทย

ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน

A5 จำนวน 60 หน้า 

Kontakt:

 “ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2019 จำนวน 1000 เล่ม

Read more …

คู่มือให้คำปรึกษา(ฉบับปรับปรุง)

คู่มือ“การให้คำปรึกษา” สำหรับคนไทยในต่างแดน(ฉบับปรับปรุง)

A5 จำนวน 64 หน้า 

ISBN 978-3-00-048361-5

Kontakt: info@d-magazine.de 

A5 จำนวน 64 หน้า  ราคา 15.00 ยูโร (รวมค่าส่งภายในประเทศเยอรมนี แถม“ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน จำนวน 1 เล่ม มีโควต้า 100 เล่มเท่านั้น)

Kontakt: info@d-magazine.de 

Read more …

หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

“หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี”

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  ค.ศ. 2014

สถานะ: “หนังสือหมดแล้ว”

Read more …

คู่มือการบริหารจัดการ

คู่มือ “การบริหารจัดการ” สำหรับคนไทยในต่างแดน Handbuch für ehrenamtliche Organisationen

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  เมษายน ค.ศ. 2017

A5 จำนวน 76 หน้า  แจกฟรี 

ผู้สนใจส่งซองติดแสตมป์จำนวน 1,45 ยูโร(ภายในประเทศเยอรมนี)

ส่งไปที่ Aunchun Hirling, Am Maisenbühl 28 C, D-78333 Stockach-Wahlwies

Read more …

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2008

  • พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2015(ฉบับปรับปรุง)
    ISBN 978-3-00-048362-2
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015(ฉบับปรับปรุง)
    ISBN 978-3-00-048362-2

Read more …

Close Window